00
ESKAINTZA
OROKORRA
Tutoretza plana
Ikastetxeko tutore guztiek bi helburu nagusi dituzte:

Tutoretza plana: Zentroak diseinaturiko mailaz mailako plana,
hurrengo puntuetan aritzen dena:


  • Ikasleen arteko bizikidetza sustatzea.
  • Gizartean duten lekua jakinaraztea.
  • Ikasketa eta lan metodoak bereganatzea.
  • Kontzientziazio gai desberdinetan eta balioetan hezitzea.

Ikasleen etengabeko jarraipena, beraiekin zein familiekin,
ebaluaketa guztietan:


  • Ebaluaketa bakoitzeko emaitzen analisia (tartekoa eta amaierakoa).
  • Ikasleen koebaluazioa eta autoebaluazioa.
  • Ikasle bakoitzarekin bilera formala (DBHn).
  • Ikasle zein familiarekin bilera pertsonalizatua.