02
DERRIGORREZKO
BIGARREN
HEKUNTZA
IKT (Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologiak
Teknologia uneoro erabiltzen da gaur egun; ezinbestekoa da, beraz, DBHko ikasleek teknologia berrien erabilera menperatzea.

Ikastetxearen helburua da ikasleek IKTak modu sortzailean, kritikoan, eraginkorrean eta seguruan erabiltzen ikastea. Horrek ikasketetarako, aisialdi denborarako eta gizartean parte hartzeko balio izango dielako.

DBHn IKTak ikasgai guztietan lantzen dira, baina bereziki Teknologiako ikasgaian. Bertan, ikasleek hainbat programa ezagutu eta landuko dituzte, adibidez, Google-eko aplikazioak, Scratch, Cocodrile Clips, SketchUp eta Movie Maker programak.