00
ESKAINTZA
OROKORRA
Konpetentzietan
oinarritutako ebaluazioa
Gure ikastetxea, ikasturte honetan (2018-2019 ikasturtea), Eusko Jaurlaritzak Hezkuntza Arloan (Heziberri 2020) emandako bidea jarraituz, konpetentzietan ebaluatzen hasi da. Hau da gure helburua: ikasleak ez ditzala bakarrik ezagutzak izan, baizik eta jakin dezala egiten edo konpetentea izaten ere. Horregatik, ikastetxea bi kurtsotan aurreratu da Hezkuntzatik Euskadiko ikastetxe guztioi emandako epera.